1972

1972

Työmarkkinatoiminta alkaa vakiintua
Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien keskusliitto KAL perustetaan

Perustettiin Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien keskusliitto KAL, jonka jäsenjärjestöjä ja rahoittajia olivat STS ja TFiF.

1973 KAL perusti yhdessä lähijärjestöjen kanssa Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelukunta YTN:n, jonka Suomen Työnantajain Keskusliitto STK tunnusti sopimusosapuoleksi ylempien toimihenkilöiden työehdoista sovittaessa.

Opiskelijajäsenet ovat aina olleet erityisasemassa TEKin toiminnassa. Nuoriksi jäseniksi hyväksyttiin vuodesta 1972 alkaen jossain korkeakoulussa tai yliopiston teknillisessä tiedekunnassa diplomi-insinöörin tai arkkitehdin opintoja suorittavat opiskelijat.

suomi translation unavailable for Vuoden media 1.
suomi translation unavailable for Vuoden media 2.