1966

1966

Ammattieettiset kysymykset nousevat keskusteluun
Kunniasääntö

Pohdiskelu insinöörien ammatinharjoittamisen eettisistä kysymyksistä aktivoitui Suomen Teknillisen Seuran piirissä toisen maailmansodan jälkeen ja edelleen 1960-luvun vaihteessa. Vuonna 1966 laadittiin ”Insinöörien kunniasääntö”, johon liittyen perustettiin myös kunnialautakunta. 

"Olen lahjomaton ja suvaitsevainen ammatissani ja tiedän velvollisuuteni palvella paitsi isänmaatani, myös koko ihmiskuntaa."

- Ote vuoden 1966 kunniasäännöstä.

suomi translation unavailable for Vuoden media 1.