1944

1944

Insinöörikunnan tilanne muuttuu sodan jälkeen
STS:n toiminta vilkastuu

Neuvostoliitolle toimitettavat sotakorvaukset olivat insinöörien työmaata ja niiden hallinnointi toi ammattikunnalle ainakin tilapäisesti lisää yhteiskunnallista valtaa. Talvisodan päättyminen näkyi Suomalaisten Teknikkojen Seuran toiminnan vilkastumisena syksyllä 1944. Perinteisesti julkaisutoimintaa ja klubi-iltoja järjestäneestä seurasta tuli hektisinä sodanjälkeisinä vuosina kiinteistönomistaja, ravintoloitsija ja täydennyskouluttaja. 

Suhtautuminen tekniikkaan muuttuu

Teknillinen ja tuotantotaloudellinen kehitys yhdistettiin sotienvälisenä aikana yleisen elintason nousuun ja parempaan elämään. Uutta tekniikkaa ihannoitiin ja usko tieteen voittokulkuun oli kova. Teknillinen kehitysoptimismi koki kovia, kun totaalinen sota näytti tekniikan synkemmän puolen. Insinöörien tehtäväksi tuli vähitellen esiintyä riippumattomina asintuntijoina, jotka arvioisivat tekniikan hyötyjä ja haittoja.

Maailmansotien välistä aikaa oli leimannut halu ottaa kiinni teknisesti pidemmälle ehtineitä maita. Sotien jälkeen rimaa nostettiin ja alettiin pohtia mahdollisuuksia myös suomalaisen teknologian viemiseen.

suomi translation unavailable for Vuoden media 1.