1943

1943

Teknikosta diplomi-insinööriksi
Siviili-insinööri vai diplomi-insinööri?

Suomenkieliset insinöörit käyttivät itsestään yleisesti itsestään teknikko-nimitystä vielä 1940-luvulle asti. Insinööri-nimitys esiintyi teknikon rinnalla ja sitä käytettiin myös Teknillisestä korkeakoulusta valmistuneiden tutkintotodistuksissa vuoteen 1943 saakka. 

Sodan aikana käytiin ruotsin- ja suomenkielisten insinöörien kesken keskustelua siitä, pitäisikö siviili-insinööri -termi ottaa käyttöön pohjoismaisen mellain mukaan. Suomenkieliset vastustivat ehdotusta viitaten muun muassa siihen että ruotsalaiset olivat sotaa käymättöminä todellakin siviili-insinöörejä. 

Vuonna 1943 astui voimaan asetus diplomi-insinööri -tutkintonimikkeestä. Teknikko-nimitys otettiin käyttöön teknillisistä kouluista valmistuneille ja teknillisistä opistoista valmistuneet saivat puolestaan vanhan insinööri-tutkintonimikkeen.

suomi translation unavailable for Vuoden media 1.