1928

1928

Pohjoismaista yhteistyötä
Teknilliset seurat koolla Göteborgissa

Vuoden 1928 vuosikertomuksen mukaan "seuran toimintaan kuuluu myös se yhteistyö, joka on pantu alulle pohjoismaisten teknillisten seurojen kesken". Tuona vuonna veljesjärjestöt kokoontuivat Göteborgissa toukokuussa, samaan aikaan kun Svenska Teknologförening vietti siellä vuosikokoustaan. Pohjoismaiseen toimintaan kuului myös esitelmien vaihto. Marraskuussa 1928 insinööri A. Solitander piti Kööpenhaminassa esitelmän Suomen puunjalostusteollisuudesta. Seuraavalle vuodelle oli sovittuna Tukholmassa pidettäväksi tohtori E. Mäkisen esitelmä aiheesta Outokumpu Gruvfält.

Pohjoismaiset vuotuiset tapaamiset saivat myöhemmin nimen Nordisk Ingenjörsmöte NIM, vuodesta 2005 Nording.

suomi translation unavailable for Vuoden media 1.