1800

1800

-luvulla tekniikan korkeakoulutus aloitetaan Suomessa
Polyteknillinen koulu

Tekniikan korkeakoulutus alkoi Suomessa muotoutua 1800-luvun aikana. Aluksi syntyivät teknilliset reaalikoulut (vuodesta 1849), myöhemmin teollisuuskoulut (vuodesta 1885).

1870-luvulla annettiin asetus polyteknillisestä koulusta, joka aloitti toimintansa Helsingissä. Polyteknillinen koulu oli opisto, jonka kaikki oppilaat olivat ylioppilaita. Oppilaitoksen asema vahvistui, ja vuonna 1877 se sai oman rakennuksen Hietalahden torin laidasta.

Insinöörien ammattikunta kasvoi koulutuksen ja kiihtyvän teollistumisen myötä. Samalla ammattikunnan järjestäytymistarve kasvoi. Vanhin insinöörien yhdistys, Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) oli perustettu vuonna 1880.

Opetus oli korkeakoulumaista, mutta opistosta tuli virallisesti korkeakoulu vasta vuonna 1908.

suomi translation unavailable for Vuoden media 1.