Kuvituskuva opiskelijoista Aalto-yliopistolla

Yliopistoyhteisön tulee tukea määräaikaista tutkijaa

24.11.2021
|
Blogimerkintä

Nuorten tutkijoiden roikottaminen määräaikaisissa työsopimuksissa sekä liiallisen vastuun sälyttäminen heille tutkimusrahoituksen jatkumisesta eivät lisää yliopistojen houkuttelevuutta työnantajina.

Monen yliopistossa työskentelevän tutkijan, opettajan ja muun työntekijän työsuhde on määräaikainen. Yliopisto perustelee määräaikaisuutta usein tutkijan uran portailla, pätevöitymisellä, yliopiston vakiintuneilla käytännöillä tai tutkimuksen rahoituksen jatkuvuuden epävarmuudella eli työn projektiluonteisuudella. Kaikki työntekijät eivät pidä näitä perusteluja kestävinä, varsinkin jos määräaikaisuus on kovin lyhyt.

Jatko-opinnot ja tutkijan uran alku väitöksen jälkeen osuvat monella tutkijalla aikaan, jolloin harkitaan perheen perustamista. Nuorten tutkijoiden roikottaminen määräaikaisissa työsopimuksissa sekä liiallisen vastuun sälyttäminen heille tutkimusrahoituksen jatkumisesta ja tuloksellisuudesta eivät lisää yliopistojen houkuttelevuutta työnantajina. Tämä ei myöskään kannusta nuoria tutkijoita harkitsemaan asuntolainaa tai lapsia. Rahoituksen hakemisessa on paljon muuttujia ja ennustamattomuutta. Ei vähiten, kun rahoituspäätöksiä on ulkoistettu ja perustutkimusta määrittävät kulloinkin pinnalla olevat alat ja muotitermit. Lisäksi erilaiset kansainväliset arvioinnit opetuksen ja tutkimuksen laadusta voivat muuttaa tutkimusyksikköjen ja tutkijan kurssia myrskyn tavoin. Tutkijan uran pelikirja on siis sangen avoin.

Rahoitus vaatii tutkijaa joustamaan

Kun vertailee yrittäjän ja tutkijan työtä, tulee miettiä potentiaalisia asiakaskuntia. Yrittäjällä tulisi olla laaja asiakaskunta, monipuolinen tuoterepertuaari ja ketteryyttä. Tutkijalla saattaa olla vain yksi vuosia tutkittava aihe, joka on hänen tuotteensa. Aiheelle on yksi päärahoittaja kerrallaan, joka linkittyy jollain tasolla aina professoriin. Vaihtamalla yliopistoa tutkija voi löytää toisen tutkimusryhmän, johon pyrkiä ja onneksi rahoitusinstrumentteja on lukuisia. Vaatii siis tutkijalta taitoa, joukkuetta ja sattumaakin punoa näistä yhtenäinen työura.

Kun tutkija neuvottelee yliopiston kanssa jatkosopimuksesta, tutkijan tulee ensinnäkin osoittaa riittävästi oikeanlaisia tutkimustuloksia. Tässä kohdassa neuvotellaan ja neuvotteluista on toivottavasti sovittu riittävästi jo etukäteen. Toiseksi tutkimusyksiköllä tulee olla rahoitusta siihen tutkimusaiheeseen ja juuri sille henkilölle kohdennettavaksi, jonka työsopimuksen uusinta on ajankohtainen. Tämän kohdan osalta yliopisto ulkoistaa taloudellista riskiä yksittäiselle työntekijälle. Yrityksiltä tämä on kielletty. Yritykset eivät voi käyttää rahoituksen epävarmuutta perusteluna määräaikaisuudelle.

Maailma ja urajärjestelmät muuttuvat. Tutkijoiden työsuhteita pitää kehittää pidemmiksi tai jopa pysyviksi. Samalla tämä edellyttää tutkijoilta joustavuutta oman alansa aiheiden osalta ja professoreilta yhä vahvistuvaa viisautta rahoituksen hankkimisessa ja jakamisessa – myös toistensa tutkijoille. Sen on näyttävä myös rahoituksessa.

Tutkijoiden työsuhteita pitää kehittää pidemmiksi tai jopa pysyviksi.

Yksin ei tarvitse pärjätä

Yliopistossakin tulee muistaa joukkuepelaaminen riittävän isolla joukkueella. Nuoret tutkijat ovat työuransa alussa ja yliopiston tehtävä on sekä tukea että opettaa heitä. Samalla kaikki oppivat toisiltaan. Oli kyseessä sitten siirtyminen yliopiston ulkopuolelle tai uran jatkuminen yliopistossa, kaikki hyötyvät hyvästä esimiestyöstä sekä kollegojen tuesta.

TEK auttaa muun muassa uravalmennuksessa, uraverkostojen luomisessa ja työsuhdeasioissa sekä opastaa esimerkiksi CV:n kirjoittamisessa. On meidän kaikkien yliopistoyhteisön jäsenten - myös nuorten kollegojen – velvollisuus ja mahdollisuus auttaa toisiamme. Me kaikki tarvitsemme apua vuorollamme.  

 

Kirjoitus on TEKin korkeakouluvaliokunnan laatima.

 

Lue lisää TEKin blogista:

Opetustehtävä ei ole yliopiston lohdutuspalkinto

Kun ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistyvät, miten käy sopimusten?

 

Muualla verkossa:

JUKOn ja akavalaisten liittojen yhteinen tes-kampanja Työehtosoppa