Aalto-yliopiston kampusrakennus jossa yliopiston logo

TEK lahjoittaa 1,2 miljoonaa yliopistoille

12.11.2021
|
Uutinen

TEKin valtuusto päätti syyskokouksessaan lahjoittaa tekniikan alan yliopistoille 1,2 miljoonaa euroa ja 50 000 euroa Teknillisten Tieteiden Akatemialle.

 

Mille yliopistoille TEK lahjoittaa, TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela?

– Lahjoitamme kaikille niille yliopistoille, joissa opetetaan ja tutkitaan tekniikkaa, matematiikkaa ja luonnontieteitä.

 

Miksi tämä summa ja miksi juuri nyt?

– Lahjoitamme tieteeseen TEKin 125-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 1,25 miljoonaa, josta yliopistoille suuntautuu 1,2 miljoonaa tekniikkaan, matematiikkaan ja luonnontieteisiin. Loput 50 000 euroa menee Teknillisten Tieteiden Akatemialle. Kevääseen asti valtiolla on myös niin sanottu vastinrahaohjelma, jossa jokaiseen lahjoitettuun euroon suhteutettuna valtio laittaa myös vähän ekstraa. Tämän vastinrahan kokoluokka on kokonaisuudessaan 67 miljoonaa euroa, ja se jakautuu sen mukaan, miten lahjoituksia on tehty yhteensä kesään 2022 mennessä. Aikaisempien lahjoituskierrosten pohjalta on arvioitu, että vastinraha voisi olla 0,5–0,25 euroa jokaista lahjoitettua euroa kohden.

– Haluamme tukea suomalaista tiedettä, tutkimusta ja ylintä opetusta. Samalla haluamme edistää suomalaisten yliopistojen varainhankintaa. Kehotammekin yrityksiä, yhteisöjä ja myös yksilöitä tukemaan yliopistoja, jotka ovat tiukassa globaalissa kilpailussa, jossa ei pelkästään julkinen raha riitä.

 

Miten summa jakautuu yliopistojen kesken?

– Rahojen jakautuminen yliopistojen kesken perustuu yliopistojen merkittävyydelle TEKin jäsenkunnassa. Merkittävyyttä mittaamme tekniikan ja luonnontieteiden opiskelijamäärällä ja TEKin opiskelijajäsenten määrällä. Yksittäisten yliopistojen osalta tulemme julkistamaan lahjoitukset nyt loppuvuoden ja ensi vuoden alun aikana.

– Lahjoitukset menevät yliopistoille heidän omaan pääomaansa. Lahjoitusrahoja yliopistot voivat oman harkintansa mukaan suunnata suoraan uuteen tutkimukseen, opetuksen kehittämiseen tai esimerkiksi tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen. Kerran kun on lahjoitus tehty, niin raha on sen jälkeen yliopistojen omaa. Se mitä me TEKissä voimme käytön suuntaamiseen suhteen tehdä on, että lahjoitus voidaan suunnata haluamaamme tieteen alan edistämiseen.

–  Syksyn aikana on tullut ilmi varoittavia viestejä opiskelijoiden hyvinvoinnista. Myös tämän lahjoituksen yhteydessä haluamme muistuttaa yliopistoja, että opiskelijat ovat heidän tärkein voimavaransa ja Suomea uudistava voima. Toivommekin, että nyt kun pandemia on hellittänyt, yliopistot ottavat vahvemman roolin opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisestä.

 

Muita syysvaltuuston päätöksiä

 

Valtuusto päätti vuodelle 2022 TEKin jäsenmaksun suuruudeksi 348 euroa vuodessa eli 29 euroa kuukaudessa. Vuosimaksu laskee vuodesta 2021 kolme euroa KOKO-kassaan kuuluvilla jäsenillä.

 

TEKin hallitukseen valitaan opiskelijaedustajat vuosittain. Valtuusto päätti nimetä hallituksen opiskelijaedustajiksi vuodelle 2022 Jaber McBreenin (Vaasa) ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Noora Raution (Lappeenranta). Tammikuun 2022 ajan varaedustajana toimii Mikko Kauhanen.

 

Valtuusto on TEKin ylin päättävä elin, ja se valitaan jäsenäänestyksellä joka kolmas vuosi. Valtuutetut linjaavat, miten tekkiläisten etuja ajetaan, minkälaisia jäsenpalveluja heille tarjotaan ja miten ammattikunta vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Lisäksi valtuusto valitsee hallituksen ja päättää taloudesta, esimerkiksi jäsenmaksusta. Valtuusto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa.

 

Lisätietoa TEKin päätöksenteosta


TEK lahjoittaa 50 000 Teknillisten Tieteiden Akatemialle