Opiskelija, laske rimaa – vähempikin riittää

Haastattelimme syksyllä maisteritutkintoaan suorittavia opiskelijoita. Halusimme ymmärtää opiskelijoiden arkea ja elämää kehittääksemme TEKin palveluita.

15.01.2021
Aihealue: Tekniikka ja yhteiskunta
Avainsanat: opiskelija, hyvinvointi