Urailta: Merkityksellisen työn ABC

Miten löytää ja luoda merkityksellistä työtä itselle ja ympärilleen? Tiedätkö, mistä elementeistä työmotivaatio ja kokemus työn merkityksellisyydestä muodostuu? Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksen TEKin uraillassa, jossa teemana on merkityksellinen työ.
urailta
Etelä-Suomi
07.10.2020 -
17:30 to 19:30
Akava-talo, Valopiha
Kellosilta 7
00520
Helsinki

Merkityksellisen työn ABC

Koetko työsi mielekkääksi, motivoivaksi ja merkitykselliseksi? Motivaatio on kuin bensiini - se pistää ihmisen liikkeelle. Siksi meidän jokaisen on tärkeää löytää motivaation ja merkityksen lähteet omassa työssämme. Mutta tiedätkö, mistä elementeistä työmotivaatio ja kokemus työn merkityksellisyydestä muodostuu? 

Merkityksellisyyden kaipuu näyttää yhteiskunnassamme kasvavan. Ihmiset etsivät entistä kiivaammin itselleen mielekästä ja merkityksellistä työtä - työtä joka on omien intressien, arvojen ja osaamisen mukaista. Työtä, jonka päämäärät ja tavoitteet ovat edistämisen arvoisia ja hyviä. Haluamme varmasti kaikki tehdä työtä, joka on tärkeää ja tekemisen arvoista. Miten siis löytää tällaista työtä ja luoda itselleen merkityksellinen työura? 

Tulevaisuuden työelämässä myös jokaisen esimiehen ja johtajan tulisi aktiivisesti pystyä johtamaan alaistensa motivaatiota ja merkityksellisyyttä.

Uraillassa tarjoillaan viimeisintä tietoa, arjen kokemuksia ja uusia oivalluksia tämän ajankohtaisen aiheen äärellä.

Uraillassa saat vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

  • Mistä elementeistä työmotivaatio ja kokemus työn merkityksellisyydestä muodostuu? 
  • Miten löytää itselle sellainen työ, josta voi luoda itselleen merkityksellinen työura? 
  • Miten auttaa myös muita merkityksellisemmän työn äärelle?  
  • Miten merkityksellisyyden kokemusta johdetaan?


Jaakko Sahimaa, (PsM, DI) on organisaatiopsykologi ja merkityksellisen työn ykkösasiantuntija Suomessa. Hän toimii Meaningful Work Finland ry:n toiminnanjohtajana sekä organisaatiopsykologina HRM Partnersilla. Lisäksi hän pitää myös psykologin vastaanottoa Terveystalolla.

Helmikuussa 2020 Sahimaa julkaisi kirjan Johda Merkitystä, joka käsittelee työn merkityksellisyyttä johtamisen näkökulmasta. Sahimaan missiona on tehdä suomalaisesta työelämästä entistä mielekkäämpää ja merkityksellisempää niin yksilö-, organisaatio- kuin yhteiskuntatasollakin. Arkityössään hän auttaa yksilöitä ja työyhteisöjä merkityksellisen tekemisen äärelle.


Lämpimästi tervetuloa urailtaan!