Yrityksen ostaminen tai osakkuus

Tietoa yrityksen ostamisesta ja osakkuudesta.

Yrittäjäksi ryhtyminen ei välttämättä aina vaadi oman yrityksen rakentamista alusta asti - ostamalla jo olemassa olevan yrityksen tai menemällä osakkaaksi toimivaan yritykseen yritystoimintaan pääsee mukaan helposti. Tällöin kaikista perustamistoimenpiteistä on huolehdittu ja asiakaskuntakin jo olemassa. Ongelmana on kuitenkin se, kuinka paljon yrityksestä kannattaa maksaa ja mitkä ovat menestymismahdollisuudet jatkossa.

Yrityksen arvo voidaan määritellä kahdella tavalla: omaisuusarvolla tai tuottoarvolla. Omaisuusarvo lasketaan yrityksen omaisuudesta, josta miinustetaan velat ja johon lisätään yrityksen liikearvo. Kauppahinnan määrittely on kuitenkin hankalaa, koska tälle niin kutsutulle good will-arvolle ei ole olemassa laskutapaa. Tuottoarvon määrittely tapahtuu puolestaan laskemalla yrityksen keskimääräinen tulos, ennakoimalla mikä se tulee olemaan jatkossa ja laskemaan tulevaisuuden rahavirran nykyarvon.

Osakuutta ajatellessa kannattaa miettiä, millainen henkilö tuleva yhtiökumppanisi on – onko hän luotettava ja tuletteko toimeen.

Asiasanat: