Yrittäjän työttömyysturva

Lue tästä yrittäjän työttömyysturvasta.

Työttömyysturvassa yrittäjiä ovat YEL- ja MYEL -vakuutettujen yrittäjien lisäksi yrityksessä johtavassa asemassa työskentelevät vähintään 15 % omistavat osaomistajat sekä yrityksessä työskentelevät yrittäjän perheenjäsenet.

Jotta yrittäjällä on oikeus työttömyysturvaan, edellytetään, että hänen lakisääteisen eläkevakuutuksensa perusteena oleva työtulo on vähintään 12 576 euroa vuodessa (1 048 euroa kuukaudessa).

Sekä perusturvassa että ansioturvassa päivärahan saamisen ehtona on, että yrittäjä on täyttänyt laissa säädetyn työssäoloehdon sekä hänet on todettu työttömäksi työvoimaviranomaisen toimesta. Yrittäjän jäädessä työttömäksi hänen on siis ilmoittauduttava kotipaikkakuntansa työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi.

Yritystoiminnan tulee olla kokonaan lopetettu tai yrittäjän työllistyminen yrityksessä on oltava päättynyt ennen kuin oikeus työttömyysturvaan voi syntyä. Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, jos hän on toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta työttömyyttä edeltävän neljän vuoden tarkastelujakson aikana niin, että eläkevakuutus on ollut vähintään 12 576 euroa vuodessa (1 048 euroa kuukaudessa).