Yrittäjän tunnusmerkit

Mistä tunnistaa yrittäjän?

Yrittäjällä on työnsä suhteen enemmän vapauksia kuin työntekijällä. Tärkein ero yrittäjä ja työntekijän välillä on se, tehdäänkö työtä toiselle tämän johdon ja valvonnan alaisena - tämä tarkoittaa työnantajan oikeutta valvoa, että työ tehdään annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos työntekijä määrittää itse esimerkiksi omat työaikansa, hankkii itse tarvittavat työvälineet, omaa elinkeinoluvan sekä edustaa useita yrityksiä, on hän määriteltävissä yrittäjäksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että rajanveto työntekijän ja yrittäjän välille tapahtuu viime kädessä kokonaisarvioinnissa, johon vaikuttavat useat eri tekijät.

 

Asiasanat: