Yrittäjän eläkevakuutus

Lue tästä yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL).

Yrittäjien eläkelain (YEL) piiriin kuulu Suomessa asuva yrittäjä, joka on 18-70-vuotias, jonka yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti ainakin 4 kuukautta yrittäjän täytettyä 18 vuotta. Yrittäjyydelle määritellään vuosittain minimityötulo, joka on vuonna 2017 7645,25 euroa. Jos tulot jäävät kyseessä olevan summan alle, ei YEL-vakuutusta tarvitse ottaa.

YEL:n mukaan yrittäjäksi katsotaan:

  • avoimen yhtiö yhtiömies
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen työmies 
  • osakeyhtiön johtava toimihenkilö, jonka hänen itsensä tai perheensä hallussa on enemmän kuin 30% kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa YEL-maksuprosentin vuosittain. Vuonna 2017 se on 18-52-vuotiailta 24,10 %, 53-62-vuotiailta 25,60 % ja 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta maksu on 24,10 % YEL-työtulosta.

Asiasanat: