Yrittäjän eläkevakuutus

Mikä on yrittäjän eläkevakuutus (YEL)?

Yrittäjien eläkelain (YEL) piiriin kuulu Suomessa asuva yrittäjä, joka on 18-67-vuotias, jonka yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti ainakin 4 kuukautta. Yrittäjyydelle määritellään vuosittain minimityötulo, joka vuonna 2018 on 7656,26 euroa. Jos tulot jäävät kyseessä olevan summan alle, ei YEL-vakuutusta tarvitse ottaa.

YEL:n mukaan yrittäjäksi katsotaan:

  • ammatin- ja elinkeinonharjoittaja sekä hänen perheenjäsenensä, jolle ei makseta palkkaa
  • avoimen yhtiön yhtiömies
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies 
  • osakeyhtiön johtavassa asemassa työskentelevä osakas, joka omistaa yksin yli 30%  tai perheenjäsentensä kanssa yli 50 % yhtiöstä tai äänivallasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa YEL-maksuprosentin vuosittain. Vuonna 2018 se on 18-52-vuotiailta 24,10 %, 53-62-vuotiailta 25,60 % ja 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta maksu on 24,10 % YEL-työtulosta. Aloittava yrittäjä saa maksusta 22 % alennusta 48 kuukauden ajan.