Yksityisen elinkeinoharjoittajan verotus

Tietoa yksityisen elinkeinoharjoittajan verotuksesta.

Liikkeen- ja ammatinharjoituttajaa verotetaan saatujen tulojen yhteenlaskettavan määrän mukaan. Pääomatuloksi lasketaan summa, joka vastaa 20%:n vuotuista tuottoa yrityksen nettovarallisuudelle. Yrittäjän niin vaatiessa pääomatuloa verotetaan määrä, joka vastaa 10%:n vuotuista tuottoa yrityksen nettovarallisuudelle.

Pääomatulosta peritään 28%:n vero ja loppuosa tuloista katsotaan ansiotuloksi, josta maksetaan valtionvero progressiivisesti, kunnallisvero sekä sairasvakuutusmaksu. Yksityisen liikkeen tai ammatin tuloa ei veroteta erikseen muista mahdollisista tuloista, kuten palkasta, vaan niiden kanssa.

Asiasanat: