Viranomaisluvat ja ilmoitukset

Tästä löydät tietoa viranomaisluvista ja ilmoituksista.

Tässä on yhteenkoottuna kaikki luvat ja ilmoitukset, jotka tulee tarkastaa ja hoitaa yritystä perustettaessa:

  • Elinkeinolupa: pääsääntöisesti elinkeinon harjoittamiseen ei tarvitse lupaa, mutta tietyt ammatit edellyttävät luvan saamista tai ainakin ilmoituksen tekemistä.​
  • Perustamisilmoituslomake, eli Y-lomake joka pitää sisällään kauppa-, arvonlisävero-, ennakkoperintä- ja työnanastajarekisterin. Avoimet yhtiöt, kommandiitti- ja osakeyhtiöt sekä osuuskunnat ovat velvollisia tekemään perusilmoituksen kaupparekisteriin.
  • Arvonlisäverolliseksi ilmoittautuminen: yrittäjän on ilmoitettava toiminnastaan verovirastolle ennen arvonlisäverollisen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään perustamislomakkeella ja sen tekemättä jättäminen aiheuttaa veronkorotuksen.
  • Ennakkoverot ja ennakkoperintärekisteri: yrittäjän on perustamisilmoituksessa arvioitava yrityksensä tulo ennakkoveron määräämistä varten. Rekisteriin on ilmoittauduttava, jotta asiakkaan yrittäjälle maksama työkorvaus ei olisi ennakkopidätyksen alaista.
  • Liike- ja yhteisötunnuksen hakeminen: Perustamisilmoitus toimii ilmoituksena verohallinnolle ja yritys saa yritys- ja yhteistunnuksen, eli Y-tunnuksen.
  • Työn alkamisilmoitus: Työsuhdevalvontaan liittyvät ilmoitukset on tehtävä ennen työn aloittamista.
  • Liikehuoneistojen ilmoittaminen: elintarvikemyymälän, ravintolan tai vastaavan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kaupunkinsa ympäristökeskukseen ennen toimintansa aloittamista sekä laadittava lisäksi omavalvontasuunnitelma.
Asiasanat: