Vapaaehtoiset vakuutukset

Lue tästä vapaaehtoisista vakuutuksista.

Vapaaehtoiset lisävakuutukset on tarkoitettu parantamaan lakisääteistä vakuutusturvaa ja antamaan suojaa silloinkin kun lakisääteistä velvollisuutta vakuuttamiseen ei ole. Tarpeellisia vakuutuksia ovat muun muassa:

  • Yksilöllinen eläkevakuutus
  • Henkivakuutus
  • Vakuutus yritystoiminnan keskeytymisen varalta
  • Omaisvakuutus
  • Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus
  • Sairaanhoito- ja sairaskuluvakuutus
  • Työkyvyttömyysvakuutus
  • Matkustajavakuutus
  • Oikeusturva- ja vastuuvakuutus
Asiasanat: