Vaihtovelkakirja- ja pääomalainan toteuttaminen

Tietoa vaihtovelkakirja- ja pääomalainasta.

Vaihtovelkakirjalainassa pääomasijoittaja lainaa yritykselle rahaa ja pidättää oikeuden vaihtaa lainapääomaa yrityksen uusiin osakkeisiin. Näin yritys toteuttaa suunnatun osakeannin lainapääoman takaisinmaksun sijaan. Vaihtovelkakirjalaina tuottaa rahoittajalle myös korkotuoton ja on voitonjaon suhteen sekä konkurssitapauksessa riskittömämpi kuin suunnattu osakeanti.

Vaihtovelkakirjalaina tulisi suunnitella siten, että vaihdossa saatavien osakkeiden lukumäärä on pienempi kuin suunnatussa osakeannissa. Tämä on oikein suunniteltuna rahoitusinstrumentti, joka mahdollistaa oman pääomanehtoisen rahoituksen saamisen korkeampaan arvoon kuin minkä yrityksen senhetkinen arvo on suunnatussa osakeannissa.

Suunnatun osakeannin ja vaihtovelkakirjalainan tulee nostaa yritys selkeästi korkeammalle kasvu-uralle, muuten nämä rahoitusinstrumentit ovat yrittäjän kannalta kallista rahaa. Jos rahoituksen yhteydessä menetetään omistusosuutta, tulee yrityksen arvonnousu rahoituksen turvin olla yrittäjän omistuksen kohdalta suurempi kuin menetetyn omistuksen arvo.