Työterveyshuolto

Tästä löydät tietoa työterveyshuollosta

Työterveyshuollon tehtävänä on ennaltaehkäistä, säilyttää työkykyä ja kuntouttaa. Työssä, jossa työnantajalla on velvollisuus noudattaa työnturvallisuuslakia hän on samalla myös velvollinen järjestämään työntekijöilleen työterveyshuollon. Yrittäjien ja itsenäisesti töitään tekevien työterveyshuollon järjestämisessä noudatetaan soveltaen työterveyshuoltolakia ja kansanterveyslakia. Kansanterveyslaki säädöt koskevat palveluiden saamista terveyskeskuksilta – yrittäjän tulee järjestää työterveyshuolto myös siinä laajuudessa kuin sitä työpaikan olosuhteet edellyttävät.

Työnantajan tulee laatia työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma. Sen tulee olla riittävä muun muassa työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden, työnantajan kustannusvastuun sekä haittojen ehkäisemisen kannalta. Työnantaja saa KELAlta 60 % korvausta työterveyshuollon ja 50 % korvausta sairaanhoidon tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista . joten aivan kaikki ei jää yrittäjän maksettavaksi.