Työsuhdekeksintö

Lue tästä työsuhdekeksinnöstä.

Jos henkilö tekee työsuhteen aikana työsuhdekeksinnön ja harkitsee sen hyväksikäyttöä, on tarkastettava lain asettamat rajoitukset. Työsuhdekeksintö kuuluu yleensä keksinnön tekijälle, mutta työnantaja voi kuitenkin saada siihen oikeuden, esimerkiksi jos keksintö on syntynyt jonkin tehtävänannon tuloksena. Työntekijän on ilmoitettava keksinnöstään viipymättä työnantajalle, jonka on taas ilmoitettava neljän kuukauden sisällä, haluaako hän oikeuden keksintöön. Jos työnantaja ei halua oikeutta keksintöön voi työntekijä alkaa käyttämään keksintöä hyväkseen omassa yritystoiminnassaan. Jos työnantaja taas haluaa oikeuden keksintöön, on hänen maksettava kohtuullinen korvaus työntekijälle.

Asiasanat: