Työntekijät, jotka eivät kuulu työehtosopimusten piiriin

Tietoa työehtosopimusten piiriin kuulumattomista työntekijöistä.

Jos työntekijä kuulu esimerkiksi ammattiryhmään, jota edustava työntekijäliitto ei ole tehnyt yritystä edustavan työnantajaliiton kanssa työehtosopimusta, työntekijän asemaa määrittävät lainsäädäntö sekä työntekijän ja työnantajan väliset työsopimukset. Tällöin työsopimuksessa voidaan sopia joitakintyöehtosopimuksen määräyksiä. Työsopimus kannattaa ehdottomasti tehdä kirjallisena.