Työntekijän tunnusmerkit

Työsuhteen muodon tunnistaminen - työntekijä.

Rajan vetäminen työntekijän ja yrittäjän välille on joskus vaikeaa, mutta tietyt tunnusmerkit auttavat työsuhteen muodon tunnistamisessa. Muun muassa seuraavat piirteet määrittelevät työn suorittajan työsuhteessa olevaksi työntekijäksi:

  • Työnantaja määrittää työajan sekä tarjoaa siihen tarvittavat välineet
  • Työnantaja on ottanut eläke- tai tapaturmavakuutuksen
  • Työntekijällä on ennakkoverolippu
  • Työn suorittajalla ei ole täyttä päätösvaltaa työn suorittamisesta
  • Työntekijä tekee töitä vain yhdelle työnantajalle.

Työsuhde määritellään työsopimuslaissa seuraavasti:  työsopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa vastaan. Tämän ja muiden mainittujen tunnusmerkkien täyttyessä kyseessä on työsuhteessa oleva työntekijä. On kuitenkin hyvä muistaa, että rajanveto työntekijän ja yrittäjän välille tapahtuu viime kädessä kokonaisarvioinnissa, johon taas vaikuttavat useat eri tekijät.

Asiasanat: