Työntekijän ryhmähenkivakuutus

Mikä on ryhmähenkivakuutus ja ketkä kuuluvat sen piiriin?

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Vakuutuksen ottaa työnantaja, joka huolehtii myös vakuutuksen kustannuksista. Velvollisuus vakuutuksen ottamiseen koskee kaikkia työnantajia, joita sitovassa työehtosopimuksessa on tai joiden alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset. Työntekijän ryhmähenkivakuutuksen piiriin kuuluvat työeläkelakien alaiset työntekijät.

Vakuutusmaksut peritään Työtapaturmavakuutuksen yhteydessä kaikista vakuutuksen piiriin kuuluvista henkilöistä. Työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksun suuruus vaihtelee vakuutusyhtiöittäin ja on suuruusluokkaa 0,065 % palkkasummasta.

Asiasanat: