Työntekijän eläkevakuutus

Tietoa työntekijän eläkevakuutuksesta (TyEL).

Yrittäjän on lain mukaan huolehdittava myös työntekijöidensä eläketurvan järjestämisestä ottamalla heille TyEL-vakuutuksen. TyEL-vakuutussopimus tulee tehdä, jos yrittäjä työllistää jatkuvasti työntekijöitä tai puolen vuoden aikana maksetut palkat ovat vähintään 8346 euroa.

Vuonna 2018 TyEL-maksu on 25,3 % palkoista (sisältää työntekijän osuuden, ks. alla) palkkasumman ollessa alle 2,06 miljoona euroa. Lopulliseen maksuun vaikuttavat mm. mahdollinen asiakashyvitys sekä yrityksen maksuluokka palkkasumman ylittäessä 2,06 miljoonaa euroa .

Työntekijän maksuosuus on

  • 17 - 52-vuotiaalta 6,35 % palkasta
  • 53 - 62-vuotiaalta 7,85 % palkasta
  • yli 62-vuotiaalta 6,35 % palkasta.
Asiasanat: