Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on vuonna 2018 0,86 % maksettavista palkoista. Palkansaajien sekä yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu on 1,53 prosenttia palkasta tai työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 020 euroa. Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,17 prosenttia.

Asiasanat: