Työehtosopimus

Mikä on työehtosopimus ja mitä se sisältää?

Löydä oma TESsisi

Työsopimuksella tarkoitetaan työntekijän ja työnantajan välistä sopimusta, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle vastiketta, eli palkkaa vastaan. Työsopimuksessa määritellään myös työsuhteen ehdot. Sopimuksesta tulee työsuhde, kun työntekijä aloittaa sopimuksen mukaisen työn tekemisen.

Työehtosopimus on työntekijäliittojen ja työnantajaliittojen välinen kollektiivinen sopimus alalla tai tietyissä ammattiryhmissä noudatettavista yleisistä työsuhteen ehdoista. Työlainsäädäntö koostuu niistä laeista ja asetuksista, jotka sisältävät työsuhdetta koskevia määräyksiä.

Järjestäytyneen työnantajan eli työnantajaliittoon kuuluvan työnantajan on noudatettava oman liittonsa tekemää työehtosopimusta. Työehtosopimus on pääsääntöisesti yleissitova, eli työnantajan on noudatettava tiettyjä vähimmäisehtoja yksittäisissäkin työsuhteissa.