Tekijänoikeudet

Mitkä ovat tekijänoikeudet ja millaisia teoksia ne suojaavat?

Tekijänoikeuslailla annetaan suojaa luovan henkisen työn tuloksena syntyneelle omaperäiselle kirjalliselle tai taiteelliselle teokselle. Tekijänoikeus syntyy lain mukaan automaattisesti, joten sitä ei tarvitse erikseen rekisteröidä. Arvioitaessa ylittääkö tietty tuote tekijänoikeuslain tekokynnyksen käytetään yleisesti hyväksyttyä arviointikriteeriä, eli olisiko kukaan muu samanlaiseen työhön ryhtynyt tehnyt täysin samanlaista teosta.

Tekijänoikeuslaki ei suojaa teoksen aihetta, sisältöä tai motiivia vaan ainoastaan konkreettisen teoksen. Teoksen luoja saa tekijänoikeuden kautta sekä taloudellisia että moraalisia oikeuksia. Taloudelliset oikeudet pitävät sisällään oikeuden määrätä teoksen kappaleiden valmistamisesta sekä teoksen saattamisesta eri tavoin yleisön saataville. Moraaliset oikeudet varmistavat, että tekijän nimi on mainittava teosta käytettäessä sekä sen, ettei teosta saa muuttaa tekijää loukkaavassa yhteydessä.

Tekijänoikeus on voimassa pääsääntöisesti koko tekijän elinajan sekä 70 vuotta kuoleman jälkeen. Lähtökohtana tekijänoikeudessa on, että oikeus on aina sillä joka luo teoksen.