Tapaturmavakuutus

Lue tästä tapaturmavakuutuksesta.

Työnantajan on vakuutettava työntekijä työtapaturmien ja ammattitautien varalta ottamalla tälle pakollinen tapaturmavakuutus. Jos työnantajan työntekijöilleen kalenterivuoden aikana maksama palkkasumma on enintään 1200 euroa, hän on vapaa tapaturmavakuutusvelvollisuudesta. T

Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa seuraavat korvaukset ja kustannukset:

  • työssä, työpaikalla ja työmatkalla sattuneet tapaturmat
  • työliikekipeytyminen ja eräitä muita työtapaturmina pidettäviä vammoja
  • työn aiheuttamat ammattitaudit

Vakuutusmaksun suuruus vaihtelee kohteen suuruuden, työn vaarallisuuden ja toimialan mukaan.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on pakollinen niille työnantajille, joilla on työssään palkattuja työntekijöitä. Lisäksi vakuutus on otettava myös sellaisille yrityksen omistajille, yhtiömiehille ja osakkaille, jotka työskentelevät yrityksessä ja omistavat yrityksestä enintään 30 %.

Asiasanat: