Tapaturmavakuutus

Lue tästä tapaturmavakuutuksesta.

Työnantajan on vakuutettava työntekijä työtapaturmien ja ammattitautien varalta ottamalla tälle pakollinen tapaturmavakuutus, jos työnantajan kalenterivuoden aikana teettämien työpäivien määrä ylittää kaksitoista. Tapaturmavakuutuslain mukaan vakuutus korvaa työssä ja työmatkoilla sattuneet tapaturmat ja ammattitautilain mukaiset taudit.

Vakuutus kattaa seuraavat korvaukset ja kustannukset:

 • tarpeellisen sairaanhoidon kustannukset sekä lääke- ja matkakulut ja apuneuvot
 • päivärahan enintään vuoden ajaksi
 • tapaturmaeläkkeen maksamisen vahingoittuneelle päivärahakauden jälkeen
 • haittarahan vamman tai sairauden aiheuttamasta haitasta henkilölle, jos siitä jää pysyvää haittaa henkilölle
 • korvauksen lisääntyneistä kodinhoitokustannuksista
 • korvausta ansionmenetyksestä sairaanhoidon ajalta sekä tietyissä tapauksissa kuntoutushoitoon osallistumisen ajalta
 • kuntoutuskorvauksen
 • perhe-eläkkeen leskelle ja alaikäisille lapsille sekä opiskeleville alle 25-vuotiaille 
 • haittalisän, vaatelisän, hautausavun ja tutkimuskustannukset.

Vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun kohteen suuruuden ja sen aiheuttaman tapaturmariskin perusteella, työntekijöille maksetut palkat kuvaavat kohteen suuruutta eli työmäärää.

Tapaturmavakuutus on otettava:

 • osakeyhtiössä osakkaalle, joka omistaa enintään 50% osakkeistä ykin tai perheensä kanssa
 • kommandiittiyhtiössä vastuunalaiselle yhtiömiehelle, jolla on yksin tai perheensä kanssa enintään 50% vastuunalaisten yhtiömiesten määräämisvallasta 
 • avoimessa yhtiössä yhtiömiehelle, jolla on yksin tai yhdessä perheensä kanssa enintään 50% määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista.
Asiasanat: