Suunnatun osakeannin toteuttaminen

Tietoa suunnatusta osakeannista.

Suunnatussa osakeannissa yritys laskee liikkeelle uusia osakkeita, jotka suunnataan tietyille sijoittajille tai rahoittajille. Tällä tavoin uusista osakkeista saadut varat jäävät yrityksen käyttöön, toisin kuin vanhojen osakkeenomistajien myydessä omia osakkeitaan sijoittajille.

Suunnatun osakeannin vaiheet muodostuvat seuraavalla tavalla:

1.    Määritellään rahoitustarve

2.    Toteutetaan yrityksen arvonmääritys herkkyysanalyyseineen

3.    Määritellään rahoittajan saama omistus ja osakkeiden lukumäärä

4.    Lasketaan, miten omapääoma rakentuu suunnatun osakeannin jälkeen ja tehdään kaupparekisteri-ilmoitus, johon liitetään mukaan yhtiökokouspöytäkirja osakeannin hyväksymisestä.

Suunnatun osakeannin ja vaihtovelkakirjalainan tulee nostaa yritys selkeästi korkeammalle kasvu-uralle, muuten nämä rahoitusinstrumentit ovat yrittäjän kannalta kallista rahaa. Jos rahoituksen yhteydessä menetetään omistusosuutta, tulee yrityksen arvonnousu rahoituksen turvin olla yrittäjän omistuksen kohdalta suurempi kuin menetetyn omistuksen arvo.

Asiasanat: