Sivutoiminen yrittäjyys

Mitä on sivutoiminen yrittäjyys?

Sivutoiminen yrittäjä on yrittäjänä varsinaisen päätyönsä rinnalla ja toimiikin usein freelancerina. Sivutoiminen yrittäjä voi jäädä arvonlisäverovelvollisuuden ja YEL-vakutuusvelvollisuuden ulkopuolelle, jolloin liiketoiminnan hallinnoiminen on yksinkertaista: siihen kuuluvat lähinnä vain kirjanpito ja ennakkoverojen maksaminen. Sivutoimisen yrittäjän on ensiarvoisen tärkeää selvittää, ettei harjoita kilpailevaa liiketoimintaa työnantajansa kanssa.

Kuntasektorilla sekä valtiolla työskentelevät sivutoimiset yrittäjät eivät saa pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen, ellei työnantaja myönnä siihen erikseen lupaa. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräaikaisena ja rajoitettuna ja se voidaan peruuttaa. Yleensä kuntien virkasäännöistä löytyvät määräykset sivutoimista ja sivutoimiluvista.

Asiasanat: