Selvitystilauhka

Lue tästä, mitä selvitystilauhkalla tarkoitetaan.

Yritys on selvitystilauhan alla, jos sen oma pääoma laskee alle puoleen osakepääomasta. Tällä yrityksen oman pääoman määrään liittyvällä lainsäädännöllä on haluttu varmistaa, että yritys reagoi tappioon ja ryhtyy toimenpiteisiin, joilla varmistetaan, että yrityksessä on ainakin periaatteessa enemmän varallisuutta kuin velkoja.

Hallituksen on siis reagoitava, jos pääoma laskee alle puoleen osakepääomasta. Vastaavasti oman pääoman ollessa negatiivinen, hallituksen vastuulla on tehdä tästä ilmoitus kaupparekisteriin. Yrittäjänä on huomioitava, että vaikka omistajan vastuu rajoittuu sijoitettuun pääomaan, hän on usein hallituksen jäsenenä ja laajemmassa vastuussa yrityksen toiminnasta.

Asiasanat: