Salassapitovelvollisuus

Lue tästä salassapitovelvollisuudesta.

Työntekijän velvollisuus on pitää salassa ne liike- ja ammattisalaisuudet, jotka hän  saa tietoonsa työsuhteen aikana. Työsopimuslain mukainen salassapitovelvollisuus on kuitenkin voimassa vain työsuhteen voimassaoloaikana, ellei toisin ole sovittu. Pahimmassa tapauksessa salassapitovelvollisuuden rikkomisesta voi saada 2 vuotta vankeutta.

Asiasanat: