Rahoitus- ja kassavirtalaskelma

Tietoa rahoitus- ja kassavirtalaskelmasta.

Rahoituslaskelmaa ja kassavirtalaskelmaa käytetään yrityksen maksuvalmiuden arvioimiseen. Ne kertovat kuinka paljon yrityksellä on käytössään helposti rahaksi muutettavia varoja. Laskuja ja maksuja ei voi maksaa tilinpäätöksessä näkyvillä varoilla, vaan ainoastaan likvideillä kassavaroilla.

Rahoituslaskelma on erinomainen työkalu, kun halutaan tarkastella, miten tulorahoitus sitoutuu taseeseen niin käyttöpääomana kuin investointeina. Se ei kuitenkaan kuvaa miten rahat tulevat ja lähtevät tililtä esimerkiksi osto- ja myyntitoimien seurauksena – rahoituslaskelma on itse asiassa kassavirtalaskelma epäsuoralla menetelmällä.

Kassavirtalaskelma suoralla menetelmällä kuvaa kuinka rahavirrat tulevat ja lähtevät yrityksestä eri toimintojen seurauksena ja tässä mielessä kassavirtalaskelma pitää sisällään enemmän tietoa kuin rahoituslaskelma. Molemmat laskelmat antavat kuitenkin saman lopputuloksen, eli kuinka paljon kassassa, esimerkiksi pankkitilillä ja käteisenä, on rahaa.

Asiasanat: