Patentti

Mitä ovat patentti ja yksinoikeus keksinnön käyttöön?

Patentti on sen keksijälle hakemuksella myönnetty määräaikainen yksinoikeus keksintönsä käyttöön. Patentilla estetään muita valmistamasta, tarjoamasta, maahantuomasta, hallussapitämästä sekä käyttämästä menetelmää.  Suomessa patentin voi pitää voimassa 20 vuotta maksamalla siitä säädetyt vuosimaksut. Patentti antaa suojaa vain niissä maissa, joihin se on haettu.

Patentoitavuuden edellytyksenä on:

  • keksintö on teollisesti käyttökelpoinen, uudenlainen ja selkeästi muista eroava.
  • Keksinnössä on toistettavuutta, eli lopputuloksen tulee olla jokaisen käyttökerran jälkeen lähestulkoon samanlainen.
  • Keksintö on uutuus, eli julkitulleelle keksinnölle ei voida myöntää patenttia.
  • Keksinnön on erottava olennaisesti ennestään tunnetuista ratkaisuista (keksinnöllisyyden vaatiminen).

Patenttia haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta ja se on hyväksytty, kun siitä kuulutetaan Patentti-lehdessä. Kun kuulutus on tehty, alkaa yhdeksän kuukauden väiteaika, jonka aikana kuka tahansa voi esittää väitteen patenttia vastaan.