Palkkatuki

Lue tästä Työ- ja elinkeinotoimiston palkkatuesta.

Työnantaja voi saada työ- ja elinkeinotoimistoista (TE-toimisto) palkkatukea. Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja asemaa työmarkkinoilla sekä edistää pitkäaikaistyöttömien työllistämistä. Tällä tuella työllistetään ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia, alle 25-vuotiaita nuoria ja työttömiä, joita uhka niin pitkäaikaistyöttömyys kuin syrjäytyminen työmarkkinoiltakin. Palkkatuki myönnetään työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppimiskoulutukseen.

Palkkatukea voidaan myöntää yritykselle lisäksi myös määräaikaisen työsopimuksen perusteella, jos:

  • palkkaa vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistyvän
  • tekee työnhakijan kanssa oppisopimuksen tai
  • palkkaa yli 6 kuukautta työttömänä olleen henkilön.

Työnantaja voi hakea palkkatukea oman toimialueensa TE-toimistosta, josta sen myös on tarkoitus palkata palkkatuella työllistyviä työnhakijoita.  Jokaista hakemusta harkitaan tapauskohtaisesti.

Palkkatuki muodostuu:

perustuesta: myönnetään jos tuella palkattavan osaamisessa tai ammattitaidossa arvioidaan olevan puutteita, hän on vajaakuntoinen tai hänen työkyvyttömyytensä on alentunut jonkun muun syyn johdosta, sekä
lisäosasta: myöntäminen edellyttää, että tuella palkattavan osaaminen ja ammattitaidon puutteellisuus tarjolla olevaan tehtävään on todettu osaamis- ja ammattikartoituksessa ja palvelutarpeen arvioinnissa.

Perustuen vähimmäismäärä on 550 euroa kuukaudessa ja lisäosa on enintään 60 % perustuen määrästä. Palkkatukea maksetaan niiltä päiviltä, joilta työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa ja sitä myönnetään korkeintaan 10 kuukauden ajaksi (erikoistapauksissa 24 kuukaudeksi). Työnantajarinki on esimerkiksi useamman työnantajan muodostama rinki, jossa työllistetään yhdessä palkkatukea saava henkilö palvelukseen. TE-toimisto voi määrätä myös matka-avustuksen palkkatukea saavalle henkilölle.

Asiasanat: