Palkkatuki

Lue tästä Työ- ja elinkeinotoimiston palkkatuesta.

Työnantaja voi saada työ- ja elinkeinotoimistoista (TE-toimisto) palkkatukea. Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja asemaa työmarkkinoilla sekä edistää pitkäaikaistyöttömien työllistämistä. Palkkatuki myönnetään työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppimiskoulutukseen. Tukea voidaan myöntää myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi osatyökykyisten työllistymisen kannalta. Palkkatukea ei enää myönnetä vuorotteluvapaasijaisen palkkaamiseen.

Työnantaja voi hakea palkkatukea joko sähköisesti tai toimittamalla tukihakemuslomakkeen siihen TE-toimistoon, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee tai jossa palkattava henkilö asuu. Palkkatukea tulee hakea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista. Työsuhde voi alkaa, kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen.

TE-toimisto päättää tuen keston ja määrän tapaus kerrallaan. Tukijakson pituus riippuu palkattavan henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta. Palkkatuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista.

Asiasanat: