Osuuskunta

Tietoa osuuskunnasta ja sen perustamisesta.

Osuuskunnan voi perustaa vähintään kolme henkilöä, säätiötä tai yhteisöä, eivätkä sen jäsenet ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista. Osuuskunnalla tulee olla hallitus, osuusmaksujen on oltava kaikilla jäsenillä samat ja kertyneet osuusmaksut muodostavat pääoman. Ylin päätöksentekovalta on osuuskunnassa sen jäsenistöllä. 

Osuuskunta on itsenäinen verovelvollinen ja se maksaa verotettavasta tuotostaan 26%:n  tuloveron. Osuuskunta voi maksaa palkkaa osuuskunnassa työskenteleville jäsenilleen. Osuuskunnan maksama osuuspääoman korko on sen saajalle verovapaata 1500 euroon asti. Kyseisen summan ylittävästä korosta 70 % on veronalaista pääomatuloa ja 30% verovapaata.  

Asiasanat: