Osakeyhtiö

Mikä on osakeyhtiö ja miten se muodostetaan?

Osakeyhtiö syntyy virallisesti, kun se merkitään kaupparekisteriin. Sen voi perustaa yksi tai useampi henkilö ja se vaatii kirjallisen yhtiösopimuksen, jonka kaikki osakkeenomistajat allekirjoittavat. Tässä yhtiömuodossa omistus jakautuu siirtokelpoisiin (eli osakkeenomistaja voi siirtää tai myydä osakkeitaan keneltäkään kysymättä) määräosiin (osakkeisiin) ja omistajilla on yhtiön toiminnasta vain rajoitettu vastuu. Osakeyhtiöllä on oltava myös hallitus, jossa tulee olla 1-5 jäsentä sekä puheenjohtaja. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolme kuukautta sen perustussopimuksen allekirjoittamisesta - tai muuten perustus raukeaa.

Osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen, johon sovelletaan 26%n verokantaa.  Listaamattomista yhtiöistä saatu osinko eli voitto-osuus on verovapaata tuloa siihen saakka kunnes ne tuottavat vuosittain yli 9%:n voittoa. Osinkoa voidaan jakaa aina, kun yhtiöllä on vapaata pääomaa, kunhan voitonjaon edellytyksenä ei ole edellisen tilikauden voitollisuus. Pörssiyhtiöiden saadusta pääomatulosta 70% on pääomatuloa ja 30% verovapaata tuloa kun saajana on yksityishenkilö (tai kuolinpesä).

Asiasanat: