Mallioikeus

Mikä on mallioikeus ja millaisen suojan se tuotteelle antaa?

Mallioikeus antaa suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuodolle, kyseessä täytyy siis olla konkreettinen tavara. Suojaa ei anneta esimerkiksi tuotteen toimintaidealle vaan ainoastaan muotoilulle. Tuotteelta tai sen muotoilulta ei vaadita mitään taiteellisuutta, vaan sen edellytetään olevan  uusi ja poikkeavan olennaisesti muista malleista – sen tulee kuitenkin myös olla luovan henkisen työn tulos. Mallin rekisteröintiä haetaan Suomessa Patentti- ja rekisterihallitukselta ja sen suoja-aika on 5 vuotta ja suoja-aikaa voidaan hakea neljästi.

Asiasanat: