Liiketoimintasuunnitelma

Tästä löydät tietoa liiketoimintasuunnitelmasta ja sen tekemisestä.

Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on selventää yrityksen toiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Suunnitelmaa tarvitsee niin yrittäjä itse kuin ulkopuoliset rahoittajatkin. Suunnitellun on perustuttava markkinafaktoihin, jotka myös sen lukija voi todentaa. Sen olisi hyvä sisällyttää yritystoiminnan lähtökohdat, toiminnan organisointi, yrityksen strategian pääsuunnat, kilpailutilanne, markkina-arvo, markkinointisuunnitelma ja taloudellisten resurssien arviointi. 

Liiketoimintasuunnitelmaan olisi hyvä sisällyttää esimerkiksi seuraavat osat:

  • Liikeidea: mitä myyn, kenelle ja miten?
  • Osaaminen: Ammattitaito, työkokemus ja koulutus, erikoistaidot ja vahvuudet?
  • Tuote tai palvelu: Mikä on myytävä tuote / palvelu, asiakkaiden tarpeet ja odotukset?
  • Asiakkaat ja markkinat: Ketkä ovat asiakkaat ja kohderyhmä? Kuinka paljon heitä on?
  • Kilpailijat: Ketkä ovat kilpailijoitasi? Millainen heidän tuotteensa tai palvelunsa on? Miten he edistävät myyntiä?
  • Oma yritys: Missä yritys sijaitsee? Tarvitaanko työntekijöitä? Mikä on kannattavuus?
  • Kirjanpito ja talouden suunnittelu: Miten rahoitus järjestetään? Kuinka kirjanpito hoidetaan?
Asiasanat: