Kilpailukielto

Tästä löydät tietoa kilpailukiellosta

Kun työsuhteessa olevana alkaa harkita oman yrityksen perustamista, täytyy ottaa huomioon lain ja sopimusten asettamat rajat kilpailevalle toiminnalle tai sellaisen aloittamiselle. Työsopimuslaissa sanotaan, ettei työntekijä saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa omaa toimintaansa, joka vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona.

Tämä koskee niin kilpailevaa toimintaa kuin sen suunnitteluakin, eli tämä rajoittaa työntekijää ryhtymästä työsuhteen kestäessä työnantajansa kanssa kilpailevaksi yrittäjäksi ilman tämän suostumusta. Sivutoimisesta yrittäjyydestä kannattaa ainakin mainita työnantajalle ja oma kilpaileva yritys on turvallisinta perustaa vasta työsuhteen päätyttyä.

Tämä rajoitus ei kuitenkaan tarkoita, että työnantajalla olisi yksinoikeus työntekijän työvoimaan. Esimerkiksi osa-aikaisilla ja lomautetuilla työntekijöillä on oikeus hakeutua yrittäjätoimintaan ja työntekijöillä oikeus päättää vapaa-aikansa käyttämisestä sivutoimiseen yrittäjyyteen, kunhan se ei kilpaile tai häiritse päätoimisen työn suorittamista. Laissa kielletyltä kilpailevalta toiminnalta edellytetään, että se selvästi vahingoittaa työnantajaa – pelkkä mahdollisuus vahingon syntymiseen ei ole siis riittävä peruste siihen, että toiminta katsottaisiin hyvän tavan vastaiseksi.