Kassavirtalaskelman hyödyntäminen

Mikä on kassavirtalaskelma ja miten sitä hyödynnetään?

Perinteisesti tuloslaskelmaa ja tasetta on pidetty riittävinä taloushallinnon työkaluina talousjohtamisessa – pk-yrityksille ne ovat kuitenkin riittämättömät apuvälineet. Etenkin teknologiayrityksissä kassavirtalaskelmalla on muitakin tehtäviä kuin rahan riittävyyden varmistaminen, nimittäin laskelma toimii myös erinomaisena myynnin ohjauksena sekä optimaalisen kasvunopeuden määrittäjänä.

Myyntiprosessin tunnistamisen avulla voidaan  arvioida kassaan lähikuukausina tulevat rahat. Näin yrityksen hallitus tai johto voivat seurata jo useita kuukausia ennen odotettua kassavirtaa, onko myynnin välitavoitteet saavutettu vai onko niistä jääty jälkeen.

Optimaalisen kasvunopeuden voi määrittää kassavirtalaskelman avulla niin, ettei yrityksen maksuvalmius vaarannu. Esimerkiksi yrityksen laajentuessa se joutuu käyttämään enemmän resurssejaan, mikä aiheuttaa kustannuksia heti, kun taas työn tulokset näkyvät vasta paljon myöhemmin. Tämä kaikki syö yrityksen kassavaroja, mutta kassavirtalaskelman avulla  voidaan siis arvioida, kuinka paljon kustannuksia voidaan synnyttää vaarantamatta yrityksen maksukykyä.

Asiasanat: