Herkkyysanalyysi

Mikä on herkkyysanalyysi ja milloin se kannattaa suorittaa?

Yrityksen arvon laskeminen pelkästään matemaattista kaavaa käyttäen antaa melko yksipuolisen näkemyksen sen arvosta. Arvonmääritys perustuu lopuksi kuitenkin siihen, mihin yrityksen arvoon yrittäjä on valmis ottamaan sijoittajan mukaan ja millä arvostustasolla yrittäjä on valmis sijoittamaan yritykseen.

Matemaattinen arvo asettaa rajat, joiden puitteissa yrityksen arvo voi olla tulevaisuudessa eri nettoskenaarioita käyttäen. Tämän takia arvonmäärityksen yhteydessä on syytä suorittaa myös herkkyysanalyysi, joka antaa kuvan yrityksen arvoista eri nettotulotasoilla.