Hallitus ja johto

Tietoa hallituksen ja johdon tehtävistä.

Osakeyhtiölaki edellyttää hallituksen jäseniltä muun muassa velvollisuutta aktiiviseen toimintaan ja pyrkimystä huolellisuuteen. Velvoitteiden rikkominen voi johtaa vahingonkorvausvaateeseen yhtiötä, velkojaa tai osakkeenomistajaa kohtaan ja lisäksi hallituksen jäsenelle voi syntyä henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu.

Huolellisuuteen ja aktiivisuuteen kuuluvat myös säännölliset hallituksen kokoukset, etenkin tappiota tekevässä tai maksuvaikeuksissa olevassa yrityksessä kokouksia tulisi pitää vähintään kuukausittain. Talousjohtamisen kannalta kokouksissa olisi hyvä käydä läpi yrityksen tuloslaskelma sekä tase. On syytä myös korostaa, että talouslaskelmat osana liiketoiminnallisia päätöksiä kuuluvat hyvään hallitustyöskentelyyn.

Asiasanat: