Freelancer

Mikä on freelancer?

Freelancer on erilaisia pätkätöitä tekevä henkilö, joka työskentelee yhdelle tai useammalle työnantajalle samanaikaisesti. Freelancer voi toimia:

  • yrittäjänä
  • työsuhteessa
  • saada työkorvauksia olematta kumpikaan edellisistä.

Kysymys on yleensä yksittäisestä suorituksesta tai projektista, joista tehdään toimeksiantosopimus. Tällöin on tärkeää erottaa, tehdäänkö työ yrittäjänä vai työsuhteessa. Työsuhteesta ei ole yleensä kysymys, jos työtä ei johdeta tai valvota työnantajan toimesta.

Yrittäjänä toimivat freelancerit tekevät töitä toiminimellä ja vastaavat kaikista työn ja yritystoiminnan aiheuttamista kuluista, kun taas työsuhteessa olevan työnantaja hoitaa nämä kustannukset. Työkorvauksia saavat freelancerit joutuvat hankkimaan itselleen YEL-vakuutuksen. Freelancer-työ mahdollistaa työnantajalle joustavuutta, koska töitä voidaan ostaa ilman sitoutumista säännölliseen palkanmaksuun.