Osaamisen tunnistaminen

Mikä kaikki on osaamista? Mitä minä osaan erilailla tai paremmin kuin toiset?

Osaaminen syntyy usein pidemmän ajan kuluessa huomaamatta. Työn arjessa ei aina havaitse omien tietojen ja taitojen kehittymistä. Toisaalta jokin osaaminen voi olla nykyisessä organisaatiossasi itsestään selvää perusosaamista, mutta erityisvahvuus muualla.

Osaamista löytyy usein niistä yhteyksistä, joissa olet saanut aikaan jotakin tai onnistunut erityisen hyvin. Oma ympäristösi tunnistaa myös osaamistasi pyytämällä sinua esimerkiksi useampaan kertaan tietynlaiseen työrooliin.

Osaamisesi on moniulotteisempaa kuin ajattelet

Millaista osaamista tämänhetkinen työsi vaatii? Missä määrin tarvitset esimerkiksi teoreettista tai teknologista tietämystä? Onko työssäsi tärkeää johtaa ihmisiä tai tiimejä tai koordinoida asioita? Millaista viestinnällistä tai verkosto-osaamista työssäsi menestyminen edellyttää? Onko sinulle karttunut markkinointi- tai myyntiosaamista? Toimitko kansainvälisissä projekteissa? Millaisia eri työkaluja käytät tämän kaiken tekemisessä käytännössä?

Jos piirtäisit kartan osaamisestasi, millainen siitä tulisi? Oletko kysynyt ympäristöstäsi, millaisena osaajana muut näkevät sinut?

Käsityksesi selkiytyy paremmin jos kirjoitat tai kuvaat osaamistasi jollain konkreettisella tavalla mustaa valkoiselle.