Mentorointi

Mentoroinnissa hiljaista tietoa siirretään kokeneemmalta kokemattomalle. Voisitko itse jakaa osaamistasi? Laita hyvä kiertämään! Oletko itse nuori osaaja etsimässä mentoria? Katso TEKin Mentorointiohjelma nuorille osaajille.

Mitä mentorointi on?

Lyhyesti mentoroinnissa on kyse siitä, että kokenut ja osaava henkilö, mentori, antaa ammatillista tukea ja sparrausta kehittymishaluiselle ja -kykyiselle henkilölle, aktorille. Mentorointi tähtää aktorin kehittymiseen ammattilaisena ja ihmisenä ja sen perustana ovat aina aktorin tarpeet ja toiveet.

Tyypillisempiä kehittymiskohteita, joissa mentorointia käytetään ovat:

  • ammatillinen kehittyminen
  • urasuunnitelmien ja –tavoitteiden selkiyttäminen
  • omien vahvuuksien, kehittymistarpeiden tunnistaminen ja itsetuntemuksen lisääminen
  • työn ja perheen yhteensovittaminen, takaisin työelämään palaaminen
  • asiantuntijasta esimieheksi
  • verkostoituminen
  • kansainvälisyys
  • työnhaussa sparraaminen

Mentorointia järjestävät monet eri tahot, muun muassa: 

Mentorointi voi olla suunnattu tietylle ryhmille

 

"Moni haluaa auttaa ja jakaa eteenpäin saamaansa oppia."

KAISA NISKANEN, TTY

Asiasanat: