Työeläkekuntoutus

Työeläkevakuuttajilla eli työeläkeyhtiöillä ja -laitoksilla on ensisijainen vastuu työelämässä olevien ammatillisesta kuntoutuksesta eli työeläkekuntoutuksesta. Työeläkekuntoutusasioista on pääsääntöisesti vastuussa se työeläkevakuuttaja, jossa työpaikkasi työeläkevakuutus on tai jossa vakuutus viimeksi oli.

Kenelle työeläkekuntoutusta?

Olet vakiintuneesti työelämässä. Vakiintunut asema työelämässä edellyttää, että sinulla on työeläkeansioita vähintään 31 492,15 € (2011 indeksi) kuntoutuksen hakemista edeltävien viiden kalenterivuoden ajalla, ja työ- tai yrittäjäsuhde on voimassa tai sen päättymisestä ei ole kulunut pitkää aikaa.
Olet työkyvytön tai sairaus aiheuttaa lähivuosina ilman kuntoutustoimenpiteitä sinulle todennäköisesti uhkan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.
Työkyvyttömyyden uhkaasi voidaan siirtää tai estää tarkoituksenmukaisella ammatillisella kuntoutuksella.

Työeläkekuntoutuksella tarkoitetaan ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä, joilla tuetaan jatkamistasi työelämässä. Työeläkekuntoutuksen liittyy olennaisesti tiivis yhteys työpaikkaasi, jonka mahdollisuudet työjärjestelyihin pyritään aina ensin selvittämään. Kuntoutuksen onnistumisen todennäköisyys kasvaa, jos työyhteisösi on mukana kuntoutuksesi toteutumisessa.

Työeläkekuntoutus on

  • neuvontaa ja ohjausta
  • työkokeilua omalla työpaikalla tai muussa työssä
  • työhönvalmennusta
  • ammattitaidon täydentämistä
  • ammattiin johtavaa koulutusta
  • yrittäjätoiminnan tukemista.

(Lähde: KELAn ja Työeläkevakuuttajat TELAn Kuntoutuksella työkykyä –esite)

Työeläkevakuuttajien yhteystietoja:

ELO / www.elo.fi
LähiTapiola / www.tapiola.fi
Ilmarinen / www.ilmarinen.fi
Alandia Vakuutus / www.alandiabolagen.fi
Varma / http://www.varma.fi/
Veritas / www.veritas.fi
Eläkesäätiöyhdistys - ESY / www.elakesaatioyhdistys.fi
Keva / www.keva.fi
Maatalousyrittäjien eläkelaitos / www.mela.fi
Merimieseläkekassa / www.merimieselakekassa.fi