Työkykyneuvonta

Neuvonnassa tarjotaan yksilöllistä tukea edistämään paluuta työelämään.

Työkykyneuvonta on Kelan palvelu niille, jotka saavat sairauspäivärahaa ja tarvitsevat kuntoutusta. 

Kelan työkykyneuvoja

  • kartoittaa asiakkaan kuntoutukseen liittyvän kokonaistilanteen.
  • haastattelee asiakkaan ja antaa tietoa osasairauspäivärahasta ja kuntoutuksesta sekä muista työhönpaluuta tukevista toimista.   
  • tekee asiakkaan kanssa yksilöllisen työhönpaluuta tukevan suunnitelman.   
  • keskustelee yhteistyökumppaneiden kanssa asiakkaan tilanteesta ja työhönpaluuta tukevien toimenpiteiden tarpeesta.            
  • ohjaa asiakkaan sopivaan kuntoutukseen.
  • seuraa toimenpiteiden etenemistä, arvioi asiakkaan kanssa niiden onnistumista ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Lisätietoa Kelasta.