Osasairauspäiväraha

Sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaisen osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän henkilön työssä pysymistä ja paluuta työhön. Osasairauspäiväraha on tarkoitettu 16–67-vuotiaalle Suomessa vakuutetulle kokoaikatyötä tekevälle työntekijälle tai yrittäjälle.

Osasairauspäivärahaoikeuden edellytyksenä on, että pystyt terveyttäsi ja toipumistasi vaarantamatta hoitamaan osan työtehtävistä. Lisäksi edellytetään, että työaikasi on ennen osasairauspäivärahakautta tai sitä välittömästi edeltänyttä sairauspäiväraha- tai kuntoutusrahakautta ollut kokoaikatyön mukainen. Edellytyksenä myös on, että olet sopinut työnantajasi kanssa työn tekemisestä osa-aikaisesti siten, että työaikasi vähentyy vähintään 40 prosenttia ja enintään 60 prosenttia aiemmasta. Sopimuksen osa-aikatyöstä on oltava voimassa koko osasairauspäivärahakauden.

Ota osa-aikatyöstä sopimisen yhteydessä tarvittaessa yhteyttä TEKin Lakipalveluihin.

Hae osasairauspäivärahaa heti, kun olet sopinut osa-aikatyön aloittamisesta työnantajasi kanssa. Takautuva hakuaika on 2 kuukautta. Etuutta maksetaan vähintään 12 arkipäivää (n. 2 viikkoa) ja enintään 120 arkipäivää.

Lisätietoja Kelasta.

Esimerkki

Rakennusalan yrityksessä esimies- ja suunnittelutöitä tekevä projektipäällikkö on toipumassa olkapään leikkauksesta ja on siksi työkyvytön. Hän suunnittelee työnantajansa kanssa osa-aikatyöskentelyä siten, että hän vastaisi vain esimiestehtävistään ja lyhentäisi samalla työaikaansa 50 %:lla. Työterveyslääkäri arvioi, onko työhön paluu osasairauspäivärahan turvin mahdollista leikkauksesta toipumista vaarantamatta

Asiasanat: